به گزارش وبدا مسئول راه اندازی این بیمارستان گفت: تجهیزات و وسایل مورد نیاز بخش های مختلف بیمارستان نظیر اتاق عمل،آی سی یو،سی سی یو،قلب،عفونی ،جراحی عمومی و اورتوپدی و ... تهیه و نصب شده است.

دکتر"فریمان ابراهیم زاده" اظهار داشت:انشاالله با افتتاح رسمی بیمارستان شاهد راه اندازی بخش ها خواهیم بود.

منبع