سوابق جناب آقای دکتر فریمان ابراهیم زاده شامل سوابق  اجرایی  و سوابق آموزشی ، علمی وپژوهشی می باشند.


سوابق اجرایی :

- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

- جانشین ریس دانشگاه در ستاد صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی

- عضو کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

- عضو کمیته بهداشت و درمان پدافند غیر عامل و حوادث غیر مترقبه استان

- مدیر نمونه شهرستان در سال 92

- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان (93-90)

- مدیریت های آموزشی ، دانشجویی و پژوهشی  و معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان ( به مدت 7 سال)

- عضو هیات امنای دانشگاههای آزاد اسلامی خراسان شمالی به مدت 3 سال(93-90)

- عضو هیات جذب هیات علمی امنای دانشگاههای آزاد اسلامی خراسان شمالی به مدت 3 سال(93-90)

- عضو و نایب رئیس شورای اسلامی شیروان( دوره اول )

- عضو هیات اجرائی جذب هیات علمی دانشگاههای آزاد اسلامی خراسان شمالی به مدت سه سال

- منتخب دوره دوم و عضو هیات اجرایی جمعیت هلال احمر شیروان(از سال 91 ، ادامه دارد)

- عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان (به مدت سه سال)

- نماینده اداره نظارت بر درمان و ارزشیابی موسسات پزشکی استان خراسان در بجنورد( به مدت 2 سال)                                                                                                                     

- عضو شورای حل اختلاف شوراهای شهر و روستا(نماینده استانداری خراسان )

- رئیس هیات بازرسی انتحابات ششمین دوره ریاست جمهوری شهرستان و مسئولیتهای نظارتی در انتخاباتهای مختلف

- عضو شورای مرکزی بسیج اساتید شهرستان و بازرس منتخب مجمع عمومی بسیج دانشگاههای خراسان شمالی

- عضو کمیسیون بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی(93-91)

- عضو افتخاری شورای آموزش و پرورش شهرستان(93-90)

- عضو شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان (93-90 )سوابق آموزشی ، علمی وپژوهشی :

-  مسئول کمیته منتخب واحد  وابسته به هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی

- احراز رتبه عالی در مصاحبه علمی سازمان مرکزی دانشگاه( جهت عضویت هیات علمی )

- سابقه تدریس در بر خی دانشگاههای آزاد اسلامی خراسان شمالی ، رضوی و گلستان و برخی موسسات آموزش عالی دولتی بیش از 10 سال

- راهنمایی ، مشاوره و داوری بیش از 100 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد در زمینه مدیریت و کارآفرینی

- عضو کمیته آموزش و پژوهش اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان

- عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان

- عضو شورای فناوری مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی

- عضو کمیته ساماندهی امور جوانان استان

- مدرس برخی کارگاههای آموزشی ویژه اعضای هیات علمی و مدیران در برخی واحدهای دانشگاهی کشور( استانهای اصفهان ، مازندران ، خوزستان، خراسان رضوی و گلستان)

- مدرس دوره های آموزش تربیت مربی کارآفرینی

- مدرس دوره های آموزش مدیریتی برخی سازمانها

- مولف دو جلد کتاب درسی

- مسئول دپارتمان دانشگاه کارآفرین خانه کارآفرینان کشور

- رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجمع عمومی بسیج شهرستان

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه به مدت 7 سال( از سال 87 تا 93)

- مجری 6طرح پژوهشی مصوب سازمان مرکزی دانشگاه ( با موضوع خودکشی ، سوء رفتار با کودکان ، امید به آینده در دانشجویان و ...)

- ارائه بیش از 30 مقاله درکنگره ها و همایش های ، منطقه ای ، ملی و بین المللی بصورت سخنرانی و پوستر و نشریات معتبر علمی و کسب عنوان برتر در برخی از آن

- رئیس و دبیر اولین همایش ملی مدیریت رفتار سازمانی در پرستاری

- رئیس همایش علمی منطقه ای امنیت و توسعه پایدار مرز

- عضویت در کمیته علمی برخی همایش های ملی و منطقه ای

- مسئول کمیته علمی همایش تلاش مضاعف و همت مظاعف فرمانداری شیروان

- تالیف مقاله در دایره المعارف بزرگ آموزش عالی ایران

- پژوهشگر برتر ( دوم ) در منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 85

- پژوهشگر برتر (سوم )واحد دانشگاهی در سال87

- استاد نمونه فرهنگی دانشگاه شیروان در سالهای 86 و 89 و 90 و 92