اسلام دین «علم» و «پایبندى به ارزشهاى معنوى» است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی

۱۸ مطلب با موضوع «مقالات» ثبت شده است

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و اثر بخشی عملکرد دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر شیروان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

Title: The Relationship between Value Orientations and Decision-Making Styles for the Principals in High School Level, Shirvan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

فصلنامه پیام مشهد وِیژه نامه هفتمین همایش تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اسفند 93

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

بررسی وضعیت عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

Investigating the relationship between organizational Entrepreneurship and social capital in vocational schools of North Khorasan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

Investigating the relationship between organizational Entrepreneurship and social capital in ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

Investigating the relationship between organizational Entrepreneurship and ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

ارزیابی و اولویت­بندی مولفه‌های کیفیت خدمات دانشگاهی با رویکرد تلفیقی سروکوال و ماتریس اهمیت ـ عملکرد (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

ارزیابی و اولویت­بندی مولفه‌های کیفیت خدمات دانشگاهی با رویکرد تلفیقی سروکوال و ماتریس اهمیت  ـ عملکرد (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

دکتر سعید سعیدااردکانی[1]

دکتر فریمان ابراهیم‌زاده[2]

رضا ابراهیم­زاده­پزشکی[3]

مرضیه بخشی[4]

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

نشریه ارمنستان 3

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

نشریه ارمنستان 2

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت