نام و نام خانوادگی : فریمان ابراهیم زاده

متولد : 1347 ،  شهرستان شیروان

شغل: معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

مرتبه علمی :استادیار

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

عنوان تز دوره دکتری : ارائه  الگوی مناسب جهت تبدیل دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه کار آفرین

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی می توانند جهت ارتباط مستقیم  با جناب آقای دکتر ابراهیم زاده با کلیک بر روی اینجا اقدام فرمایند  و سایر دانشجویان می توانند از طریق ارسال ایمیل به   FarimanEbrahimzade@gmail.com اقدام فرمایند