به گزارش وبدا این جلسه با حضور مسئول راه اندازی و افتتاح بیمارستان تخصصی آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان و مدیر فنی دانشگاه  به منظور بررسی نهایی بخشهای مختلف برگزار شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

دکتر"فریمان ابراهیم زاده"در این ارتباط گفت:در این جلسه مواردی که در تعهد پیمانکار است طی تماس با استانداری و مسوولین اداره راه و شهرسازی مطرح و درخواست شد در اسرع وقت پیگیری گردد تا خللی در مراحل نهایی آماده سازی پروژه وارد نیایید.