معاون عمرانی استاندار و فرماندار شیروان از پروژه بیمارستان تخصصی آیت الله هاشمی رفسنجانی بازدید 
 با حضور معاونین و مدیران دانشگاه از مراحل نهایی آماده سازی پروژه بیمارستان تخصصی آیت الله هاشمی رفسنجانی انجام گرفت.

مهندس "علی نیا" معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه را مناسب عنوان کرد و ضمن عرض خدا قوت ، نسبت به تسریع آماده سازی محوطه بیمارستان تاکید نمود.