به گزارش مفدا خراسان شمالی دکتر فریمان ابراهیم زاده، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و عضو هیات مدیره نظام پرستاری خراسان شمالی در آئین تجلیل از پرستاران نمونه کشوری در سالن اجلاس سران تهران تجلیل شد.

در این آئین 5 عضو هیات مدیره از سراسر کشور تجلیل شدند که دکتر «فریمان ابراهیم زاده» به عنوان یکی از 5 عضو توسط معاون رییس جمهور ، وزیر بهداشت و معاون وزیر مورد تجلیل قرار گرفت.

همچنین در این مراسم از دو پرستار نمونه استان نیز از بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان و امام علی (ع) بعنوان پرستاران نمونه کشوری تقدیر بعمل آمد.

لینک خبر