به نام خدا

سلام و ادب محضر دانشجویان عزیز رشته کارشناسی ارشد واحد تهران

از تاخیر پیش آمده در بارگزاری جزوه پوزش می طلبم

ارادتمند شما فریمان ابراهیم زاده

دریافت