«دکترفریمان ابراهیم زاده» اظهار کرد: ملاک‌ها و محورهای ارزیابی ادارات و دستگاه‌های اجرایی مختلف در طرح صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی، دستورالعمل‌های 9گانه صیانت از حریم امنیت عمومی و ۱۰گانه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی است که برنامه‌های ستاد صیانت نیز در چهار حوزه عفاف و حجاب، اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر و حقوق شهروندی در دو سطح درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بوده است.

وی  تصریح کرد: با توجه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی و رعایت این برنامه‌ها در ادارات و نهادهای مختلف و دانشگاه‌ها لازم و ضروری است و اجرای دقیق این برنامه‌ها درحوزه‌های مختلف به ارتقاء سلامت اجتماعی و افزایش ضریب امنیت اخلاقی و اجتماعی کمک خواهد کرد و زمینه کاهش ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

بختیاری در ادامه افزود: این موفقیت نشانگر آن است که مسئولین دانشگاه حساسیت بیشتری نسبت به پیگیری و نظارت بر برنامه های صیانت از حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب دارند.


متن اصلی خبر