به عنوان معلم دانشگاه که قریب سه دهه عمر خویش را در محیطهای آموزش عالی سپری نموده و تحصیلات تکمیلی خویش را در خصوص مدیریت و برنامه ریزی دانشگاهها گذرانده است  بر خود فرض دانسته تا راجع به سوء استفاده صورت گرفته توسط هزار نفر از داوطلبین کنکور سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سال 1401 حسب مسئولیت اجتماعی معروض دارم . توجه و اقدام اساسی  در خصوص متقلبین کنکور سال گذشته که  تعداد آنان یکهزار نفر می باشند و اینک در بهترین رشته های دانشگاههای کشور تحصیل می نمایند بسیار حایز اهمیت است. این پدیده شوم از چند منظر قابل بحث و بررسی است:

1- بالغ بر یک میلیون دانش آموز عزیز این مرز و بوم هر سال در مارتن سنگین کنکور به رقابت می پردازند تا حاصل یکسال یا بیشتر از تلاش و کوشش خویش را با امید به آینده بدست آورند و آنگاه هزار نفر متقلب که ناجوانمردانه با تقلب گوی سبقت را می ربایند چه ضربات سهمگینی را بر روح و روان آن عزیزان ساعی و پرتلاش وارد می آورند بدرستی می بایست هرچه زودتر اقدام اساسی صورت پذیرد.

2- مهمترین اصل در مارتن کنکور رعایت عدالت است آنگاه هزار نفر کاملا ناعادلانه مشغول تحصیل شوند محل پیگرد جدی است .

3- یکی از مسئولیتهای بزرگ و مهم دست اندرکاران برگزاری کنکور صیانت و حراست مضاعف به منظور پیشگیری از هرگونه تخلف و تقلب می باشد که در سال گذشته علیرغم دلسوزی و تلاش مجدانه بسیاری از متولیان این امر توسط تعدادی سودجو دچار خدشه گردید بنابراین برخورد شدید با برهم زنندگان این نظم انتظار عموم است و به لطف الهی مورد پیگیری قرار گرفته است و مورد تحسین است و موجب گردید در کنکور سال جاری سلامت بسیار بالایی را در برگزاری شاهد باشیم

4- نکته تاسف انگیز برخی اظهارات نابخردانه بعضی از مسئولین مبنی بر اینکه جلوگیری از ادامه تحصیل یکهزار دانشجوی متقلب سلامت روان آنان را بر هم خواهد زد . اما با اندک تفکر به این چنین اظهار نظرات سخیفانه می توان پی برد . سلامت روان بالغ بر یک میلیون داوطلب کنکور و میلیونها نفر والدین و بستگان بخاطر این فعل ناشایست و منکر بزرگ دچار خدشه شده است لیکن بنظر می رسد سلامت روان یکهزار متخلف مهمتر سلامت این ذینفعان و افکار عمومی جامعه است!!

5- برخی از مسئولین با استناد به اینکه قانون برخورد با متخلفان کنکور مشمول این هزار نفر نمی گردد. این سئوال مطرح می گردد چنین مشکل مهمی که سرمایه اجتماعی را بشدت نشانه گرفته است نباید خلائ قانونی با پیشنهاد طرح یا لایحه فوریتی فوری برطرف گردد تا ضمن اینکه درس عبرتی برای متخلفان باشد موجب امیدواری بیشتر و افزایش سرمایه اجتماعی گردد.

با امید اینکه هر چه سریعتر شاهد اجرای عدالت در خصوص این پدیده شوم باشیم. ان شاءالله