با اهدای سلام

احتراما برابر با اعلام اداره آموزش به شرح ذیل برگزار خواهد گردید :

شنبه تاریخ 1402.10.09  ساعت 15 الی 18  و 18 الی 21

دوشنبه تاریخ 1402.10.11 ساعت 15 الی 18 و 18 الی 21

سه شنبه تاریخ 1402.10.12  ساعت 13 الی 16

با آرزوی موفقیت