با اهدای سلام

برابر با اعلام اداره آموزش به شرح ذیل برگزار خواهد شد :

دوشنبه تاریخ 1402.10.11      8 الی 10 صبح و 10 صبح الی 12 ظهر

سه شنبه تاریخ 1402.10.12       8 الی 10 صبح  و   10 الی 12 ظهر  و 12 الی 14 عصر

با آرزوی موفقیت