شهادت مظلومانه دوازده تن از  مدافعین امنیت فراجا‌ توسط تروریستهای قساوت قلب و بی رحم نشان از‌ افکار پوسیده و قشرنگر و انحطاط اندیشه ای است و پیامدی جز آشکار نمودن چهره منحوس گروهک سرخورده جیش الظلم و حامیان بدبخت آنان نخواهد داشت.

🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤

فریمان ابراهیم زاده