6-         7- پوریا امین 12          8- مصطفی امامی 12/5        9- نرجس پسندیده 12/5         10- علیرضا پهلوانی         11- نگین خالقدوست 15/5

     12- موسی یوسفی آزاد 13/25       13- مسعود هاشمی 11        14- زینب محتشمی 14/5             15- یاسر خداوردی زاد ه12/5    

       16-  خدیجه رضاقلی زاده 16/25         17- سید محمد رشیدی 12/5            

18- انسیه قاسمیان 15       19 جعفر قره خانی 12                

 

* دوستانیکه اعتراض به نمره دارند بوسیله شماره 09153880238 پیام رسان ایتا حداکثر ظرف س روز آینده با ذکر اسم و فامیل ، نام درس و نمره اخذ شده مراتب اعتراض خود را اعلام فرمایند.

الهی نمره های شادیهایتان 20 باد