روز میلاد جوانمردی ، عشق ، ایثار  ، جوانمردی و صداقت

روزی که عشق و ایثار لبخند می زند

و روز گرامیداشت مقام پدر مبارک باد.

نثار شادی روح پدران آسمانی و سلامتی و  شادابی پدران ایران زمین صلوات